หน้าหลัก > ข่าวสาร > โอกาสจักรกลเกษตรไทย
โอกาสจักรกลเกษตรไทย
โอกาสจักรกลเกษตรไทย
30 Nov, 2020 / By admin
Images/Blog/Yalum4cU-Capture.JPG

โอกาสจักรกลเกษตรไทย

อินเดีย หนึ่งในประเทศผู้นำด้านการเกษตร แต่การปิดประเทศช่วงโควิด-19 ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากชาติอื่น ภาคเกษตรได้รับความเสียหาย ขาดแคลนแรงงานเพาะปลูก และเก็บเกี่ยว และถูกระงับการขนส่ง

รายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน อินเดีย ระบุ ขณะนี้ อินเดียกำลังเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ เกษตรกรต้องเร่งเพาะปลูกทำให้ต้องการเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะรถแทรกเตอร์ รถไถพรวน เครื่องมือปักกล้า เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องตัดอ้อย และเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร รวมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้น

ประกอบกับรัฐบาลอินเดีย มีนโยบายสนับสนุนเกษตรกร ซื้อรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรกลการเกษตร โดยให้เงินอุดหนุน 25% ของราคาเครื่องจักร ทำให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อของเกษตรกรอินเดียเพิ่มมากขึ้น

จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการเครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรแบรนด์ไทย ที่จะขยายตลาดในอินเดีย

แม้อินเดียจะผลิตเครื่องจักรเกษตรอยู่แล้ว แต่ด้วยความเป็นประเทศใหญ่ พลเมืองมาก กำลังผลิตในประเทศไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่ ปีที่แล้วมีการนำเข้าเครื่องจักรกลเกษตรมากกว่า 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่วนไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 5 รองจากจีน เดนมาร์ก อิตาลี และญี่ปุ่น โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยยังกระจุกอยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร

แต่จากความขัดแย้งในเรื่องของพรมแดนระหว่างจีนกับอินเดีย ที่มีมายาวนาน และทำท่าจะรุนแรงขึ้น ทำให้กระแสต่อต้านสินค้าจีนจากประชาชนอินเดียกำลังขยายวงกว้างมากขึ้น...จึงเป็นโอกาสของไทย.

 

https://www.thairath.co.th/news/local/1900291

Like